Sürdürülebilirlik

Global düşünün.
Sorumlu davranın.

Sürdürülebilirlik ve sorumluluktan bahsetmek farklı bir şeydir. Bu talepleri gerçekten hayata geçirmek ise her gün önümüze çıkan ve başarı sağladığımız bir imtihandır, çünkü hayata geçirdiğimiz çevreye özen hedefi yaptığımız işte, ürünlerimizde ve bunların sürekli gelişiminde kendisini göstermektedir. Böylece AHT tüm ürünlerinde R290 sunan tek Global Şirkettir.

Geleceğe ışık
tutmak

Sürekli değişen küreselleşen bir dünyada inovasyon lideri bir şirket olarak, geleceğe ışık tutacak ve sürdürülebilir şekilde faaliyet göstermek bizim için önemli bir konudur. Görevimiz hem ekolojik konuları dikkate alarak hem de geleceğimizin finanse edilebilmesi açısından bizden sonraki kuşakların üzerine yenilerini inşa edebilecekleri standartları belirlemektir.

Burada PDF olarak indirebileceğiniz ESGQ Politikamızı bulacaksınız

Enerji etiketi / Teknik Bilgiler

En yüksek performansta
çevre dostu

Sürdürülebilirlik ve enerji verimi, AHT sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve işletiminin temelini oluşturur. Çevre konusunda öncü olarak sektörümüze inovasyonlarımızla 15 yıldan uzun bir süredir yol gösteriyoruz ve bunu seri üretim şeklinde yapıyoruz.

AHT-ECO soğutma teknolojisi, Dünya ikliminin çevreye zararsız propan ile nefes almasını sağlar. Ekvatora yakın bölgeler buna dahildir, çünkü propan piyasada kullanılan CO2 soğutucu akışkanlardan farklı olarak aynı zamanda performans kaybı olmadan çok verimlidir ve ayrıca düşük soğutucu akışkan dolum miktarlarına izin verir.

Daha iyi bir iklim için
AHT sistemlerinin avantajları

  • sınırsız performans
  • FCKW ve FKW içermez
  • ozon tabakasına ve çevreye zarar vermez
  • global ısınmaya karşı önemli katkı
  • düşük soğutucu akışkan dolum miktarı
  • global, teknik açıdan sınırsız sistem performansı
  • öncelikle doğal soğutucu akışkan R290 ve R600a kullanımı
  • hermetik devrelerde düşük soğutucu akışkan dolum miktarları

ECO Tasarım Yönetmeliği

ECO Tasarım Yönetmeliği, enerji ile ilgili ürünlerin çevre dostu bir şekilde geliştirilmesini teşvik etmek ve böylece sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmak üzere – 2009/125/AT yönetmeliğine göre – AB tarafından oluşturulmuştur. Bu yönetmelikler, doğrudan satış işlevine sahip tüm soğutma cihazları için bir çerçeve niteliğindedir. Soğutma cihazlarının kullanım aşamasındaki enerji tüketimi, bu yönetmelikteki en önemli çevre boyutu olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, doğrudan soğutuculardan yayılan emisyonlar ve yedek parçaların bulunur durumda olması da dikkate alınmaktadır. Enerji verimliliği sınıflandırmasını – A harfinden G harfine kadar (ev aletlerinden bilindiği gibi) – belirlemek için, önceden tanımlanmış ve standartlaşmış hesap ve formüller yardımıyla referans veya sınır değerler belirlenir. Avrupa Birliği’nde piyasaya sunulan tüm cihazlar bu sınır değerler içinde olmalı ve enerji verimliliği sınıfını göstermelidir. Bu gösterim, soğutma cihazları işletmecisine hangi cihazların enerji açısından verimli olduğunu ve hangilerinin verimli olmadığını açıkça belirtmelidir. Bu da üreticiler arasında her zaman daha enerji verimli modelleri piyasaya sürme konusunda bir rekabete yol açmalıdır.

Listelenen tüm modeller aşağıdaki bağlantı altında görüntülenebilir: https://eprel.ec.europa.eu/

Üretim atölyeleri ve bürolarda
aydınlatma veriminde artış

Ürünlerimizin yanı sıra AHT olarak gündelik iş hayatımızda sürdürülebilirlik ve verimlilik konularına dikkat ederiz. Böylece pozitif bir katkı sağlamak için çeşitli projeler gerçekleştirdik.

Leoben şehrindeki Montanuniversität ve Weiz şehrindeki Joanneum Research Materials Yüksekokulu ile işbirliği içinde Steiermark eyaletindeki eski aydınlatma sistemleri AHT Cooling Systems tarafından LED Booster sistemleri ile değiştirildi. LED Booster, verimli optik ışık saptırma özelliğine sahip özel olarak geliştirilmiş bir aydınlatma tipidir. Yeni folyo teknolojisi ile birlikte özel bir yapı sayesinde çok iyi dağılım ve kaliteye sahip ideal ve esnek bir ışık konisi değişikliğine ulaşılmaktadır. Lambanın tamamını değiştirmek zorunda kalmadan sürdürülebilirlik kapsamında tüm bileşenler kolayca değiştirilebilir veya adapte edilebilir. İmalat atölyeleri ve büro binalarındaki mevcut aydınlatmadan yenilikçi LED-Booster teknolojisine ve LED ekipman taşıyıcılara geçildiği takdirde toplam olarak yılda 709.267 kWh tasarruf edilebilir. Sonuç olarak yılda 500.000 kg CO2 tasarrufu sağlanır. Bu yatırım enerji verimindeki artış sayesinde iklim hedefleri açısından önemli etkilere yol açar, böylece CO2 emisyonundaki düşüşe pozitif katkı sağlar.

www.efre.gv.at

 

AHT Worldwide

Dünya çapındaki üretim, pazarlama, servis ve Ar-Ge merkezlerimiz sayesinde müşterilerimize odaklanma konusunda en yüksek standartları sunduğumuz birinci sınıf bir hizmet ağına sahibiz.

Lokasyonlarımız