Uyumluluk

Daikin Europe Group’un
Kurumsal Etik İlkeleri

Daikin’in Kurumsal Etik İlkeleri temel değerlerin bir ifadesidir ve karar verme açısından birçerçeveyi temsil eder. Daikin Europe Group’un her bir üyesinin, yasalar tarafından dayatılsınveya dayatılmasın, yüksek etik ve yasal davranış standartlarına hem lafzen hem de ruhen saygıgöstermesi kişisel sorumluluğu ve yükümlülüğüdür.

Daikin’in Kurumsal Etik Kurallarının
12 temel unsuru şunlardır:

1. Yasal uyumluluğun güvence altına alınması
2. Son kullanıcılarımızın gelecekteki ihtiyaçlarını öngören güvenli, yüksek

kaliteli ürün ve hizmetler sunulması

3. Ticari faaliyetlerin adil rekabet ilkelerine dayalı olarak yürütülmesi
4. Tedarikçilerle dostane ancak mücadeleci ve rekabetçi ilişkiler sürdürerek adil satın almauygulanması
5. Fikri mülkiyete ve özel bilgilerin gizliliğine saygı gösterilmesi
6. Kurumsal bilgilerin zamanında ve uygun şekilde açıklanması
7. Çevresel etkiyi en aza indirmeyi hedefleyen bir şirket olunması
8. Operasyonlarımızın güvenliğinin sağlanması
9. Her çalışanda gurur ve heves uyandıran dinamik bir işyeri oluşturulması
10. Kurumsal varlıkların korunması
11. Eğlence ve hediye alışverişlerinde ölçülü davranılması
12. Yasadışı, antisosyal ve etik dışı davranışlara karşı kesin bir tutum sergilenmesi

Uyumsuzlukların Yardım Hattı
aracılığıyla bildirilmesi

Daikin Europe’un etik ve uyum programına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Çalışanlarımızın ve ortaklarımızın uygulamalarımızla ilgili sorularını, endişelerini veya(potansiyel) ihlalleri dile getirme gücüne sahip oldukları açık ve dürüst bir ortam sağlamayıtaahhüt ediyoruz.

Kurumsal Etik Kurallarımızın (şüphelenilen) bir ihlaline dair bilginiz varsa, Yardım Hattınıkullanarak (anonim olarak) bir olay raporu gönderebilirsiniz. Navex Global ile kurduğumuzortaklık sayesinde 7/24 çevrimiçi olarak veya tercih ettiğiniz dilde telefonla bildirimdebulunabilirsiniz.

Yardim hattini kullanarak bir olay raporu Gönderin

Bilgi Uçurma Politikamız, ihbarları ele alma prosedürümüzü, gizliliği ve veri koruma yasalarınanasıl uyacağımızı vb. açıklamaktadır.

Yorumlarınız bizim için önemlidir ve bildirilen olaylara zamanında yanıt vereceğiz.

Corine Vyncke
Yönetici ve Baş Hukuk Sorumlusu
Daikin Europe N.V.

DENV, kişisel veriler de dahil olmak üzere yukarıdaki yardım hattı ile sağlanan her türlü bilgiyi, 2016/679 sayılı Yönetmelik (AB) ve müteakip değişikliklere uygun olarak, ilgili gerçek kişileringizlilik haklarına azami saygı göstererek işleyecektir. Özellikle de, DENV kişisel verilerin işlenmesinive saklanmasını gerekli olanlarla sınırlayacak, gizli tutacak ve ilgili işlem artık gerekli olmadığındakişisel verileri silmeyi/anonimleştirmeyi taahhüt edecektir.

AHT Worldwide

Dünya çapındaki üretim, pazarlama, servis ve Ar-Ge merkezlerimiz sayesinde müşterilerimize odaklanma konusunda en yüksek standartları sunduğumuz birinci sınıf bir hizmet ağına sahibiz.

Lokasyonlarımız