Uyumluluk

Etik ilkelerimiz

Daikin’in ve böylece ona bağlı bir şirket olarak aynı zamanda AHT holdingin ticari etiği bizim temel değerlerimizi dile getirir ve bir karara varma konusunda bize bir temel oluşturur. Daikin Europe Grubu’nun her üyesinin kişisel sorumluluğu ve yükümlülüğü, bu yüksek etik davranış kurallarına saygı gösterme ve uymanın yanı sıra bunu yasama organı tarafından belirlenen ölçünün üzerine çıkarmaktır.

12 temel unsur

Daikin’in işletme etiği 12 temel unsurdan oluşmaktadır ve şöyle tanımlanmıştır:

01

Tüm hukuk kurallarına uyulmasının güvence altına alınması

Yasal mevzuata uyulmasını, kendi kendimize uygun şekilde bilgilenmemizi ve bu bilgileri davranışlarımıza yansıtarak güvence altına alırız.

02

Son kullanıcıların gelecekteki ihtiyaçlarını önceden tahmin eden güvenli ve çok kaliteli ürünler ile hizmetleri piyasaya sunmak

Ürünlerimizin güvenliği ve kalitesini güvence altına alacağız ve son kullanıcıların gelecekteki ihtiyaçlarını önceden tahmin ettiği için onları hayran bırakan ürün ve hizmetleri piyasaya sunacağız.

03

Tüm ticari faaliyetleri adil rekabet prensiplerini temel alarak yürütmek

Ticari faaliyetlerimizi daima – faaliyet gösterdiğimiz her ülkede – adil rekabet prensiplerine uygun bir şekilde yürütmeliyiz.

04

Tedarikçi firmalarla dostluk içinde ve buna rağmen sıkı pazarlığa ve rekabete dayalı ilişkiler kurarak adil bir satın alma uygulamak

Tedarikçi firmalarla dostluk içinde ve buna rağmen sıkı pazarlığa ve rekabete dayalı ilişkiler kuracağız. Ayrıca satın alma konusunda adil davranmaya dikkat edeceğiz.

05

Fikri mülkiyet haklarına ve ticari ve işletme sırlarını açığa vurmama yükümlülüğüne saygı duymak

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına ve gizli bilgilerine saygı gösteririz ve kendi fikri mülkiyet haklarımız ve gizli bilgilerimizi koruruz.

06

İşetme verilerinin doğru zamanda ve makul ölçülerde halka açıklanması

DIL’in bir iştiraki olarak DAIKIN Europe Grubu kanunen sadece nadir durumlarda işletme bilgilerinin aktarılması konusunda yükümlüdür. Buna rağmen güvenilir, şeffaf ve açık bir işletme imajı vermek için tüm çıkar gruplarını güncel durumdan haberdar ederiz ve işletme verilerimizi proaktif ve doğru zamanda halka açıklarız.

07

Faaliyetlerinin çevreye getirebileceği negatif sonuçları minimum seviyede tutmayı hedefleyen bir işletme olmak

Kanuni gereksinimleri yerine getirmenin yanı sıra, tüm ticari faaliyet konularında, dünya genelinde çevreye değer vermek veya bozulan çevreyi düzeltmek konusunda her türlü gayreti göstereceğiz.

08

Yaptığımız tüm faaliyetlerde tehlike oluşturmamasını güvence altına almak

İş akışlarımızın güvenliğini garanti altına alırız, iş yerlerimizde iş güvenliği ve iş sağlığı tedbirlerini uygularız ve insanların firmamıza olan güvenini yükseltiriz.

09

Her çalışanın gururunu ve çalışma hevesini artıracak dinamik bir çalışma ortamını teşvik etmek

Birbirimize saygı gösteririz, faaliyet gösterdiğimiz çeşitli ülkelerdeki iş kanunları ve düzenlemelerine sözde ve uygulamada uyarız ve kendimize güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı konusunda çaba gösteririz. Farklı değerleri kabul ederiz ve organizasyonumuzun kolektif gücünü artırmak için çalışanlarımızın bireyselliğini ve güçlü yanlarını teşvik ederiz.

10

İşletmenin finansal varlıklarını korumak

İşletmemizin finansal varlıklarını özenle koruyacağız ve bunları verimli kullanılabilecek şekilde ele alacağız.

11

Karşılıklı konaklama hizmetleri ve hediyeleşme konusunda ihtiyatlı davranmak

Ticari ilişkilerimizi yürütürken veya hediyeler verirken, daha makul ölçülerde ve geçerli sosyal normlar ve kanunlara uygun şekilde davranmalıyız.

12

Hukuka aykırı, toplumsal kurallara aykırı ve etik olmayan davranışlara karşı sarsılmaz bir tavır almak

DAIKIN Avrupa Grubunun bir parçası olarak sivil toplumun asayişi ve güvenliğini tehlikeye atan (toplum karşıtı) gruplar ve organizasyonlar konusunda sıkı ve aman vermeyen bir pozisyon alacağız. Ayrıca topluma karşı uyumlu bir ilişki kurmaya gayret edeceğiz. Davranışımız konusunda bilinçli olacak ve davranışımızdan gurur duyacağız. Tertipli/ahlaklı/onurlu, mütevazi ve iyi çalışanlar/sorumluluk bilincine sahip memurlar ve aynı zamanda toplumun güvendiği vatandaşlar olmaya gayret edeceğiz.

Diğer bilgiler için lütfen Daikin İşletme Etiği El Kitabı ve bu konuyla ilgili CEO mesajınabaşvurun.

İfşacı tarafından hukuken
uyumsuz durumların açığa
vurulması / Destek hattı

İşletmelerde yolsuzluğu önleme, ortaya çıkarma ve yolsuzlukla mücadele ve böylece şirketimizde Uyumluluk konusunun güvence altına alınması açısından kesinlikle en değerli bilgi kaynağı üçüncü taraflar ve çalışanların verdiği ipuçlarıdır. Bu nedenle sizi her yolsuzluk şüphesini veya el kitabında bahsedilen diğer şekillerdeki hatalı davranışları bize raporlamaya davet ediyoruz. Tüm taleplere mümkün olduğu kadar kısa sürede tepki vermek için elimizden geleni yapacağız. İyi niyetle şüpheli durumları raporlayan hiç kimse olumsuzluklardan korkmamalıdır. Raporlarınızı isimsiz olarak göndermeye karar verebilirsiniz.

Bu amaçla Daikin El Kitabında “Uyumluluk bilincini güçlendirmek” başlığı altında listelenmiş seçeneklerden birini tercih edin veya bu İnternet sayfasının sonundaki “AHT / Daikin İşletme Etiği” bağlantısı üzerine tıklayın.

Burada ESGQ Politikamızı bulacaksınız PDF olarak indirin

AHT Worldwide

Dünya çapındaki üretim, pazarlama, servis ve Ar-Ge merkezlerimiz sayesinde müşterilerimize odaklanma konusunda en yüksek standartları sunduğumuz birinci sınıf bir hizmet ağına sahibiz.

Lokasyonlarımız